HOA HỒNG NGOẠI

PHÂN BÓN

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

DỤNG CỤ LÀM VƯỜN

PHỤ KIỆN TRANG TRÍ CÂY CẢNH

thông tin liên hệ
Lê Thị Bảo Trúc
Kinh Doanh
0903 071 771 - 0901 071 771

THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG

Atonik 1.8 SL, gói 10ml
Atonik 1.8 SL, gói 10ml
Atonik 1.8 SL, chai 100ml
Atonik 1.8 SL, chai 100ml
Dekamon 22.43SL, gói 10ml
Dekamon 22.43SL, gói 10ml
Kích rễ M3M, ống 20ml, gói 10 ống
Kích rễ M3M, ống 20ml, gói 10 ống
Kích rễ M3M, chai 100gr
Kích rễ M3M, chai 100gr