HOA HỒNG NGOẠI

PHÂN BÓN

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

DỤNG CỤ LÀM VƯỜN

PHỤ KIỆN TRANG TRÍ CÂY CẢNH

thông tin liên hệ
Lê Thị Bảo Trúc
Kinh Doanh
0903 071 771 - 0901 071 771

HOA HỒNG NGOẠI

Boscobel . DV
Boscobel . DV
CRM2
CRM2
Eve Wine Cellar
Eve Wine Cellar
Golden Celebration
Golden Celebration
High Grove
High Grove
Mary Rose
Mary Rose
Midsumme
Midsumme
Paul Bocuse
Paul Bocuse
Pomponella
Pomponella
Spirit of Freedom
Spirit of Freedom
Glamist Castle
Glamist Castle
Julio Iglesias
Julio Iglesias
Misaki
Misaki
The Dark Lady
The Dark Lady
AOI
AOI
Auturm Rouge
Auturm Rouge
BUNGUNDY ICEBERG
BUNGUNDY ICEBERG
Claude Brasseur
Claude Brasseur
Gartentraume
Gartentraume
hiyoli
hiyoli
Jeanne Moreau
Jeanne Moreau
Kaolikazali
Kaolikazali
Miyabi
Miyabi
Rea traviata.DV
Rea traviata.DV
Yuzen
Yuzen

PHÂN BÓN

FETRILON-COMBI 1
FETRILON-COMBI 1
Rong biển SEAWEED
Rong biển SEAWEED
YaraVita Bud Booster
YaraVita Bud Booster
Phân bón đầu trâu 501
Phân bón đầu trâu 501
Phân bón đầu trâu 901
Phân bón đầu trâu 901
Phân bón đầu trâu 701
Phân bón đầu trâu 701
Phân gà dynamic
Phân gà dynamic
Phân vi sinh mầm sống pao
Phân vi sinh mầm sống pao
Super Hume
Super Hume
Supertron
Supertron

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Acrobat mz 90-600wp, gói 100gr
Acrobat mz 90-600wp, gói 100gr
THUỐC TRỪ BỆNH BEAM 75WP, gói 12gr
THUỐC TRỪ BỆNH BEAM 75WP, gói 12gr
BRIGHTIN 1.8EC, gói 15ml
BRIGHTIN 1.8EC, gói 15ml
COC 85WP, gói 20gr
COC 85WP, gói 20gr
Marthian 90sp, gói 3gr
Marthian 90sp, gói 3gr
MATAXYL 500WP, gói 100gr
MATAXYL 500WP, gói 100gr
Regent 0.3G, gói 500gr
Regent 0.3G, gói 500gr
REGENT 5SC, 100ml
REGENT 5SC, 100ml
Atonik 1.8 SL, chai 100ml
Atonik 1.8 SL, chai 100ml
Kích rễ M3M, chai 100gr
Kích rễ M3M, chai 100gr

PHỤ KIỆN TRANG TRÍ CÂY CẢNH

Khung leo
Khung leo